produkty      kontakt        strona główna      mapa serwisu      
rury PP-R typ 3   
złączki PP-R typ 3   
akcesoria   
filtry osadnikowe   
Atesty i aprobaty   
Lista produktów   
instr. montażu (skrócona)   
instr. montażu (pełna)   
Adobe Reader   
Nowoczesne i trwałe instalacje podwyższają komfort w każdym obiekcie, a szczególnie w budynkach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Zapewniają one prawidłowe warunki eksploatacji bez powstawania korozji powodującej konieczność częstych wymian instalacji wodnych. Do takich materiałów zaliczamy instalacje z polipropylenu PP-R typ 3, który jest w Europie najczęściej stosowanym tworzywem w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody.

Wśród całego szeregu materiałów instalacyjnych z tworzyw sztucznych materiały z polipropylenu PP-R typ 3 zajmują czołowe miejsce pod względem własności materiałowych jak też użytkowych. Jednocześnie przez lata doświadczeń możliwe było ulepszenie technologii montażu przez skonstruowanie nowoczesnych zgrzewarek z termostatami. Zapewniają one utrzymanie odpowiedniej, stałej temperatury przy wykonywaniu połączeń co jest jednym z podstawowych warunków dla zapewnienia oczekiwanej trwałości instalacji.
      Zalety systemu USMetrix®®PP:
 • odporność na korozję,
 • wysoka odporność chemiczna,
 • mały ciężar materiału, ułatwiający transport i montaż,
 • niska pracochłonność przy montażu,
 • niska przewodność cieplna pozwalająca ograniczyć konieczność stosowania izolacji,
 • duża gładkość dająca dobre warunki hydrauliczne przepływu,
 • mała głośność przepływu,
 • zgrzewalność, dzięki której pod wpływem podwyższonej temperatury tworzy się monolityczne połączenia bez konieczności stosowania substancji chemicznych.
 • instalacje klejone USMetrix®  |  instalacje zgrzewane USMetrix®PP  |  instalacje USMetrix®PEX  |    |  Rury PE i złaczki PP USMetrixPE®
  kontakt