produkty      kontakt        strona główna      mapa serwisu      

rury wielowarstwowe   
złączki skręcane   
złączki zaprasowywane   
narzędzia   
akcesoria   
Atesty i aprobaty   
Lista produktów   
instrukcja montażu   
Adobe Reader   
Najnowszym rozwiązaniem techniki instalacyjnej są rury wielowarstwowe USMetrix®PEX. Jest to tworzywo o wysokiej wytrzymałości i żywotności, odporne na długotrwałe działanie ciśnienia i wysokiej temperatury.

Rury wielowarstwowe USMetrix®PEX wykonane są z pięciu połączonych ze sobą warstw. Rdzeń warstwy aluminiowej, stanowiący barierę antydyfuzyjną i ograniczający rozszerzalność termiczną rury połączony jest dwiema warstwami kleju z warstwami polietylenu o wysokiej gęstości, odpornego na działanie wysokich temperatur. Dzięki takiej budowie rury łączą w sobie zalety tworzyw sztucznych i metalu.

Do połączeń rur wielowarstwowych oferujemy złączki skrecane
 • Nie wymagają one urządzeń do zagniatania lub zaprasowywania, połączenie wykonywane jest poprzez dokręcenie nakrętki, która zaciska pierścień;


 • Dzięki bardzo wysokim parametrom wytrzymałościowym oraz eksploatacyjnym rury wielowarstowe USMetrix®PEX są szeroko stosowane w budownictwie. Mogą być wykorzystywane zarówno w nowopowstających obiektach, jak i do celów remontowych w:
 • instalacjach wewnętrznych wody zimnej i ciepłej,
 • instalacjach centralnego ogrzewania grzejnikowego i podłogowego,
 • sieciach zewnętrznych wodociągowych i ciepłowniczych,
 • instalacjach chemicznych, technologicznych, sprężonego powietrza.
 •       Zalety systemu USMetrix®PEX :
 • odporność na niskie i wysokie temperatury, maksymalna temperatura robocza +95°C,
 • wysoka gładkość rur, współczynnik chropowatości wynosi 0,0005 mm,
 • odporność na zarastanie kamieniem,
 • wysoka odporność na uderzenia, pęknięcia naprężeniowe oraz siły rozciągające,
 • wysoka odporność chemiczna na ponad 300 mediów chemicznych, w tym kwasy i zasady,
 • mały ciężar,
 • brak przenoszenia drgań oraz amortyzacja uderzeń hydraulicznych,
 • wysoka elastyczność, która pozwala wykonać instalację w systemie rozdzielaczowym,
 • zdolność samokompensacji wydłużeń cieplnych,
 • najwyższa spośród tworzyw sztucznych żywotność instalacji.
 • instalacje klejone USMetrix®  |  instalacje zgrzewane USMetrix®PP  |  instalacje USMetrix®PEX  |    |  Rury PE i złaczki PP USMetrixPE®
  kontakt